miljo raadgivning dsc 00091 450Vi tilbyr enkle standard rapporter eller utvidede skreddersydde rapporter til kunde.  Standard rapporteringer pr måned, men intervall avklares med kunde og kan variere. 

Vi er også behjelpelige med årsrapporter til bruk i styringssystem eller rapportering til myndigheter.