MWM har solid kunnskap og bred erfaring med miljørådgivning til sine kunder.

Rådgivningen kan være basert både på konsulenttjenester gitt gjennom oppmøte og gjennomgang hos kunde (både offshore og onshore) samt muntlige eller skriftlige råd og veiledning i form av rapport og uttalelser.

Vi kan tilby rådgivning i enkeltstående saker og/eller gjennom kontinuerlig kontakt og bistand i tilknytning til kontrakter eller enkeltstående prosjekter.